Wsparcie nadzoru saperskiego w realizacji inwestycji budowlanych

  • 0

Wsparcie nadzoru saperskiego w realizacji inwestycji budowlanych

Prace budowlane, szczególnie w przypadku robót liniowych takich jak budowa dróg, bardzo często są wykonywane na trudnym, niezbadanym pod względem występowania niewybuchów terenie. Ze względu na wzmożoną ilość walk na terenie Polski w okresie wojen, do dzisiaj w wielu miejscach można znaleźć materiały niebezpieczne, dlatego wiele przedsiębiorstw budowlanych decyduje się na nadzór saperski.

Dlaczego warto wybrać nadzór saperski?

Kiedy wartość inwestycji jest bardzo duża, a planowany teren realizacji prac znajduje się w miejscu dawnych bitew wojennych, możemy spodziewać się częstego występowania materiałów niebezpiecznych. Procedura zgłoszenia pojawienia się niewybuchów jest bardzo prosta, jednak odpowiednie służby mają nawet 72h na podjęcie działań związanych z ich usunięciem. Właśnie dlatego usługi saperskie cieszą się coraz większą popularnością. Specjalista jest obecny na budowie podczas realizacji prac ziemnych i w razie konieczności podejmuje natychmiastową interwencję. Taki sposób działania pozwala na oszczędzenie czasu, który podczas budowy odgrywa niezwykle istotną rolę.

Kiedy przeprowadza się rozminowanie?

Nadzór saperski na placu budowy jest bardzo ważny, jednak kiedy niewybuchów jest bardzo dużo, a operatorzy maszyn do robót ziemnych muszą co chwilę przerywać prace, może to być niewystarczające. W takim przypadku zalecane jest rozminowanie terenu, które polega na oczyszczeniu placu budowy z wszystkich materiałów niebezpiecznych. Wtedy opłacalne jest przerwanie prac na dzień lub dwa i przekazanie terenu profesjonalnym saperom uzbrojonym w specjalistyczny sprzęt służący do lokalizowania niewybuchów. Dzięki temu roboty będą mogły być bezpiecznie wznowione bez częstych przerw.

Czy zatrudnienie saperów jest opłacalne?

Wiele firm budowlanych i inwestorów, ze względu na chęć obniżenia kosztów, nie decyduje się na rozminowanie terenu oraz usługi saperskie. Cennik jest jednak uzależniony od wielu czynników – gdy obecność specjalisty od niewybuchów jest wskazana w ciągu wykonywania wszystkich prac, firmy podpisują umowy długoterminowe, w których określają konkretne stawki za godzinę pracy. Stwierdzenie, czy zatrudnienie nadzoru saperskiego jest konieczne powinno odbyć się po analizie kosztowej – jeśli na terenie jest dużo niewybuchów opóźnienia powstałe w wyniku ich usunięcia przez wojsko mogą być bardzo długie, a co za tym idzie firma poniesie straty związane z opłaceniem pracowników, wynajęciem sprzętu czy niedotrzymaniem terminu zakończenia inwestycji.

Prace saperskie mogą odbywać się zarówno w wodzie, jak i na lądzie – firmy oferują wsparcie zarówno podczas powstawania zwykłych obiektów, jak i tych hydrotechnicznych. Jeżeli zależy nam na bezpieczeństwie pracowników oraz innych osób, nie wolno na własną rękę usuwać znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Warto rozważyć wezwanie profesjonalistów, którzy posiadają odpowiedni sprzęt i umiejętności.


Archives