Usługi saperskie

Oczyszczanie terenu z przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych (rozminowanie)

Prace związane z oczyszczaniem terenu materiałów niebezpiecznych i wybuchowych polegają na ich zlokalizowaniu, podjęciu i ewentualnej neutralizacji. Użycie specjalistycznych wykrywaczy metali pozwala na precyzyjne oczyszczanie terenu. Gwarantuje to doświadczenie personelu oraz wysokiej jakości certyfikowany sprzęt. Po zakończeniu prac wystawiany jest certyfikat czystości terenu.

Nadzory saperskie nad wykonywaniem prac

Nadzór saperski prowadzony jest w miejscach, gdzie ze względu na duże zanieczyszczenie śmieciami komunalnymi, odłamkami metali, gruzem – niemożliwe jest oczyszczenie terenu. Podczas prowadzonych prac saper zabezpiecza (front prac ziemnych) w momencie ujawnienia przedmiotów niebezpiecznych oraz wybuchowych.

Prace z użyciem materiałów wybuchowych w tym: wyburzanie budynków, karczowanie pni, usuwanie zatorów lodowych, spulchnianie ziemi

Prace z użyciem materiałów wybuchowych dotyczą niszczenia budynków, wycinania otworów, usuwania skał, usuwania karpin drzew, kruszenia zatorów lodowych, cięcia lin, spulchniania ziemi. Prowadząc prace z zakresu użycia materiałów wybuchowych, zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

 

Sporządzanie opinii i ekspertyz saperskich

Sporządzenie opinii związanej z nasyceniem terenów materiałami niebezpiecznymi oraz wybuchowymi. Sporządzanie oceny zagrożeń w związku z występowaniem przedmiotów niebezpiecznych.