Sprzęt

Posiadane przez nas wiroprądowe detektory metalu posiadają niezbędne certyfikaty dopuszczające do prac przy oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych oraz wybuchowych.

Firma FULKO Krzysztof Staniec pracuje na wykrywaczach produkcji krajowej i zagranicznej. Przy użyciu posiadanych detektorów możliwe jest oczyszczanie terenu do głębokości 15 metrów.

 

Echosonda

echosonda

 

użycie echosondy

 

 

 

Georadar Mala GeoScience ProEx

Metoda badawcza

Metoda georadarowa należy do rodzaju pomiarów elektromagnetycznych, które pozwalają na jednoczesne śledzenie właściwości magnetycznych i elektrycznych badanego ośrodka. Radar umożliwia penetrację gruntu na zasadzie zliczania opóźnień impulsów elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości nadawanych przez antenę nadawczą, które odbite od różnych ośrodków gruntu (granic litologicznych), odbierane są przez antenę odbiorczą i przekazywane na jednostkę centralną w celu zliczania czasu opóźnień powrotu fali. Impulsy wysyłane przez antenę nadawczą wracają z głębi ośrodka z opóźnieniem do anteny odbiorczej i trafiają do sterującej systemem jednostki centralnej, gdzie są przetwarzane i przesyłane do rejestratora. Efekt odbicia fali elektromagnetycznej od granicy dwóch różnych środowisk wywołany jest różnicą wartości dielektrycznej po obu jej stronach. Amplituda odbitego impulsu elektromagnetycznego jest proporcjonalna do wielkości współczynnika odbicia na granicy dwóch różnych środowisk, jest tym większa, im większy jest kontrast wartości stałej dielektrycznej po obu stronach granicy odbijającej.

Georadar firmy Mala GeoScience o nazwie ProEx System (Professional Explorer). Jest to radar czterokanałowy, o poprawionych parametrach pomiarowych. W georadarze ProEx częstotliwość repetycji impulsu wynosi 200kHz  co pozwala na zwiększenie szybkości pomiaru lub zastosowanie wyższych złożeń sygnału. Do zestawu używana jest antena ekranowa  o częstotliwości 500 MHz, która ma najlepsze zastosowanie dla badań archeologicznych.

 

Przykład użycia anteny 500 Mhz w badaniach archeologicznych :

użycie anteny 500 Mhz w badaniach archeologicznych