Prace podwodne

Podwodne prace saperskie

Prace z zakresu oczyszczania akwenów wodnych z materiałów niebezpiecznych i wybuchowych, wykonywane są przez nurków – saperów, przy użyciu echosondy oraz podwodnych detektorów metali.

 

Spawanie podwodne

Oferta prac podwodnych obejmuje całokształt zagadnień z nimi związanych w tym także spawanie podwodne.