Prace antropologiczne

Wspieramy badania archeologiczne podczas, których ujawniane są szczątki ludzkie, oferujemy pomoc w identyfikacji, gdy ludzkie szczątki są zdekompletowane, spalone, ze szkieletowane lub z innych powodów trudne do identyfikacji.