Polityka firmy

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy FULKO Krzysztof Staniec

 

Przedmiot działalności FULKO Krzysztof Staniec obejmuje:

  • Oczyszczanie terenów z przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego, w tym rozminowanie, niszczenie niewybuchów i niewypałów oraz podwodne prace saperskie.
  • Prace z użyciem materiałów wybuchowych, w tym wyburzenia budynków, karczowanie pni, usuwanie zatorów lodowych, spulchnianie ziemi.
  • Nadzory i badania w zakresie archeologii, archeologii sądowej
    i antropologii.
  • Usługi z zakresu geomorfologii oraz geoarcheologii.
  • Sporządzanie opinii i ekspertyz związanych z prowadzoną działalnością.

 

Celem strategicznym jest wzrost ilości Klientów przy pełnej orientacji na spełnianie ich oczekiwań.

 

Aby zapewnić realizację celów oraz utrzymywać i ciągle doskonalić jakość obsługi swoich Klientów  FULKO Krzysztof Staniec:

  • angażuje wszystkich współpracowników w działania na rzecz zapewnienia jakości, nadzoruje ich kompetencje, zapewnia odpowiednie zasoby niezbędne do realizacji celów i zadań,
  • zobowiązuje się do spełnienia wszystkich wymagań dotyczących realizowanych usług w tym przestrzeganie mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych i innych, zapobieganie zanieczyszczeniom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg. PN-EN ISO 9001:2009, środowiskiem wg. PN-EN  ISO 14001:2005 oraz bezpieczeństwem i higieną pracy wg. PN-N-18001:2004.

 

Zapewniamy, iż powyższe zasady są znane i stosowane w codziennej pracy.

 

 

Krzysztof Staniec, Tomasz Marek Zięba

 

             

 

Wydanie I, Wrocław, 01.10.2014r.                               Załącznik nr 3 do Księgi ZSZ