Oferta

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu użycia materiałów wybuchowych oraz prac archeologicznych. Oczyszczanie terenu z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego zapewni państwu bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac. Kompleksowe oczyszczenie niweluje ryzyko utraty życia lub zdrowia, zniszczenia maszyn, wstrzymania prac budowlanych z chwilą przypadkowego wykrycia przedmiotu niebezpiecznego pochodzenia wojskowego.
Oferujemy Państwu:

 • oczyszczanie terenu z przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych (rozminowanie),
 • nadzory saperskie nad wykonywanymi pracami,
 • prace z użyciem materiałów wybuchowych w tym: wyburzanie budynków, karczowanie pni, usuwanie zatorów lodowych, spulchnianie ziemi,
 • podwodne prace saperskie,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz saperskich,
 • nadzory archeologiczne,
 • archeologiczne badana rozpoznawcze (powierzchniowe lub sondażowe),
 • archeologiczne badania wykopaliskowe w tym: stacjonarne badania systematyczne, wyprzedzające badania ratownicze i badania interwencyjne

Usługi saperskie, prace archeologiczne oraz archeologia sądowa

 • kompleksowe usługi z zakresu archeologii sądowej,
 • nieinwazyjne badania archeologiczne,
 • prace z użyciem georadaru Pro Ex, echosondy Lowrance HDS5 wraz z sonarem bocznym, wiertnicy Cobra (do pobierania prób geologicznych),
 • prace antropologiczne,
 • prace laboratoryjne

Bogate doświadczenie oraz profesjonalizm wykonanych prac zapewni państwu wysoką jakość prowadzonych usług.

Nasza działalność obejmuje tereny zabudowane, rolne oraz leśne, wchodzące zarówno w skład zabytkowych układów urbanistycznych, terenów wiejskich jak i terenów otwartych.

Prace prowadzimy na stanowiskach (w tym zagrożonych stanowiskach archeologicznych) objętych robotami budowlanymi, ziemnymi czy rekultywacją terenu.

Obszarem naszych prac obejmujemy wszystkie prace ziemne w tym budowy: domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, hal i dróg, linii kolejowych, inwestycji liniowych m.in.: wodociągi, gazociągi, kanalizacja, a także melioracje, pola eksploracji górnictwa odkrywkowego: piasku, żwiru, węgla oraz tereny nasadzeń i innych prac leśnych.