Author Archives: admin

  • 0

Wyburzanie obiektów metoda strzałową – wady i zalety

Kiedy konieczna jest rozbiórka obiektu budowlanego inwestorzy stoją przed trudnym zadaniem znalezienia odpowiedniej firmy, która wykonuje tego rodzaju zlecenia. W przypadku niewielkich, zaledwie kilkukondygnacyjnych budynków wystarczające jest użycie koparek ze specjalistycznym osprzętem, jednak gdy obiekt jest bardzo wysoki i złożony często zamiast ręcznej lub mechanicznej rozbiórki sięga się po metody wybuchowe.

Kto może wyburzać metodą strzałową?

Metoda strzałowa polega na odpowiednim zainstalowaniu w konstrukcji materiałów wybuchowych, które po aktywacji powodują etapowe niszczenie konstrukcji. Dzięki zastosowaniu opóźniaczy zapłonu nawet duży obiekt składa się jak domek z kart w ciągu zaledwie kilkunastu sekund. Ze względu na swoją specyfikę prace wyburzeniowe wykonywane są przez profesjonalne firmy saperskie. Zatrudniają one specjalistów od materiałów wybuchowych, byłych wojskowych i policjantów, którzy po przejściu na emeryturę dalej chcą realizować się zawodowo. Tacy pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje upoważniające do wykonywania tego typu prac.

Zalety stosowania materiałów wybuchowych

Firma saperska podejmująca się rozbiórki obiektu budowlanego rozpoczyna swoje działania od dokładnego zapoznania się z konstrukcją obiektu – materiały wybuchowe nie mogą bowiem być podłożone przypadkowo, a ich dobór jest ściśle związany z rodzajem technologii, w której powstał obiekt. Wyburzanie budynków tą metoda ma bardzo wiele zalet, do których zalicza się przede wszystkim bardzo krótki czas realizacji. Po zaledwie chwili, kiedy pył i kurz opadnie, do pracy mogą przystąpić operatorzy ciężkiego sprzętu wywożący gruz. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu materiałów wybuchowych oraz nacięciu podstaw ścian budynek zapadnie się praktycznie w swoim obrysie, co pozwala na zastosowanie tej metody nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach. Siła wybuchu jest w stanie zniszczyć nawet bardzo solidne i trwałe konstrukcje – dlatego często w ten sposób wyburza się kominy fabryk.

Jakie wady ma wyburzanie materiałami wybuchowymi?

Przede wszystkim wymaga odpowiedniego zabezpieczenia terenu, które często jest związane z ewakuacją znajdujących się w pobliskich obiektach mieszkańców. Przez swoją specyfikę wymaga również zatrudnienia profesjonalistów posiadających odpowiednie doświadczenie i wiedzę, która gwarantuje wykonanie prac w sposób bezpieczny. Ze względu na drgania powstające podczas detonacji nie można stosować tej metody w pobliżu budynków, których konstrukcja jest zbyt słaba, aby poradzić sobie z dodatkowymi siłami.

Wyburzanie metodą strzałową jest również bardzo efektowne. Właściwie zawsze eksplozjom towarzyszą tłumy gapiów, którzy nagrywają filmy i podziwiają prace, jaką wykonał saper. Przed zastosowaniem tego sposobu wyburzania należy jednak podjąć się szczegółowej analizy sytuacji – każdy najmniejszy błąd może bowiem wiele kosztować.


  • 0

Wsparcie nadzoru saperskiego w realizacji inwestycji budowlanych

Prace budowlane, szczególnie w przypadku robót liniowych takich jak budowa dróg, bardzo często są wykonywane na trudnym, niezbadanym pod względem występowania niewybuchów terenie. Ze względu na wzmożoną ilość walk na terenie Polski w okresie wojen, do dzisiaj w wielu miejscach można znaleźć materiały niebezpieczne, dlatego wiele przedsiębiorstw budowlanych decyduje się na nadzór saperski.

Dlaczego warto wybrać nadzór saperski?

Kiedy wartość inwestycji jest bardzo duża, a planowany teren realizacji prac znajduje się w miejscu dawnych bitew wojennych, możemy spodziewać się częstego występowania materiałów niebezpiecznych. Procedura zgłoszenia pojawienia się niewybuchów jest bardzo prosta, jednak odpowiednie służby mają nawet 72h na podjęcie działań związanych z ich usunięciem. Właśnie dlatego usługi saperskie cieszą się coraz większą popularnością. Specjalista jest obecny na budowie podczas realizacji prac ziemnych i w razie konieczności podejmuje natychmiastową interwencję. Taki sposób działania pozwala na oszczędzenie czasu, który podczas budowy odgrywa niezwykle istotną rolę.

Kiedy przeprowadza się rozminowanie?

Nadzór saperski na placu budowy jest bardzo ważny, jednak kiedy niewybuchów jest bardzo dużo, a operatorzy maszyn do robót ziemnych muszą co chwilę przerywać prace, może to być niewystarczające. W takim przypadku zalecane jest rozminowanie terenu, które polega na oczyszczeniu placu budowy z wszystkich materiałów niebezpiecznych. Wtedy opłacalne jest przerwanie prac na dzień lub dwa i przekazanie terenu profesjonalnym saperom uzbrojonym w specjalistyczny sprzęt służący do lokalizowania niewybuchów. Dzięki temu roboty będą mogły być bezpiecznie wznowione bez częstych przerw.

Czy zatrudnienie saperów jest opłacalne?

Wiele firm budowlanych i inwestorów, ze względu na chęć obniżenia kosztów, nie decyduje się na rozminowanie terenu oraz usługi saperskie. Cennik jest jednak uzależniony od wielu czynników – gdy obecność specjalisty od niewybuchów jest wskazana w ciągu wykonywania wszystkich prac, firmy podpisują umowy długoterminowe, w których określają konkretne stawki za godzinę pracy. Stwierdzenie, czy zatrudnienie nadzoru saperskiego jest konieczne powinno odbyć się po analizie kosztowej – jeśli na terenie jest dużo niewybuchów opóźnienia powstałe w wyniku ich usunięcia przez wojsko mogą być bardzo długie, a co za tym idzie firma poniesie straty związane z opłaceniem pracowników, wynajęciem sprzętu czy niedotrzymaniem terminu zakończenia inwestycji.

Prace saperskie mogą odbywać się zarówno w wodzie, jak i na lądzie – firmy oferują wsparcie zarówno podczas powstawania zwykłych obiektów, jak i tych hydrotechnicznych. Jeżeli zależy nam na bezpieczeństwie pracowników oraz innych osób, nie wolno na własną rękę usuwać znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Warto rozważyć wezwanie profesjonalistów, którzy posiadają odpowiedni sprzęt i umiejętności.


Archiwa